Petra Morschheuser, Joern Redler – Reputation Management for Scientific Organisations

Professor Petra Morschheuser, Ph.D., Professor Joern Redler, Ph.D. – Reputation Management for Scientific Organisations. Framework Development and Exemplification (Zarządzanie reputacją w organizacjach naukowych. Rozwój struktury wraz z przykładami)
Article from scientific journal “Marketing of Scientific and Research Organizations” published by Institute of Aviation no. 4(18)/2015.
Artykuł opublikowany w czasopiśmie naukowym Instytutu Lotnictwa “Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych” nr 4(18)/2015.
Link to article:
(Eng.) http://bit.ly/23A2O7P
(Pol.) http://bit.ly/1UxoqvB

PL