prof. Agnieszka I. Baruk – Relationship context of personnel marketing of scientific organizations

prof. Agnieszka Izabela Baruk – Relationship context of personnel marketing of scientific organizations (Relacyjny kontekst marketingu personalnego organizacji naukowych)
Article from scientific journal “Marketing of Scientific and Research Organizations” published by Institute of Aviation no. 3(13)/2014.
Artykuł opublikowany w czasopiśmie naukowym Instytutu Lotnictwa “Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych” nr 3(13)/2014.
Link to article:
(Eng.) http://nurl.pl/dEt
(Pol.) http://nurl.pl/dEg
www.minib.pl